top of page

MISSION
"ถูกต้อง ส่งไว
ปลอดภัย ใส่ใจบริการ"

LINE_ALBUM_230601_21.jpg

พัฒนาองค์กร การให้บริการที่ทันสมัย
และสร้างความประทับใจ
ให้สมกับเป็นผู้ให้บริการด้านการกระจายสินค้า
ของมิชลินผู้ผลิต และจําหน่ายยางระดับโลก

VISSION

" บริการ ขนส่ง
และกระจายสินค้า

7 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน "

bottom of page